E-COMMERCE

Ekspansja na rynki zagraniczne jest dzisiaj bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Nie znaczy to jednak, że jest prostsza lub mniej kosztowna. Otwarcie na ogromne rynki z wykształconymi nawykami konsumenckimi jest w zasięgu ręki, jednak e-commerce staje się coraz bardziej wymagający. Konkurencja, ogromne budżety, zaawansowane technologie, niesamowite zaangażowanie intelektualne w kreację sposobów skutecznego pozyskania klienta - to wszystko sprawia, że próg wejścia do świata online ciągle się podnosi.

Szczególna koncentracja na know-how związanym z międzynarodowym e-commerce jest dość oczywistą konsekwencją zachodzących zmian rynkowych. Celem e-Agencji w tym obszarze jest organizacja społeczności w ramach której możliwa staje się wymiana doświadczeń oraz pozyskiwanie partnerów merytorycznych, technologicznych i handlowych.

Dzisiejszy e-commerce to system naczyń połączonych, w ramach którego możemy wyróżnić kilka poziomów składających się na strukturę działań.

  • Podstawą jest zawsze produkt lub usługa w relacji do konsumenta oraz konkurencji. Im głębsze rozumienie popytu, lokalnych uwarunkowań w tym m.in. kwestii prawnych, logistyki, dominujących trendów, uczestników obrotu, tym większa szansa na podjęcie efektywnych działań. Żadna technologia, budżet ani wysokiej jakości realizacja nie nadrobią poważnych braków w tym obszarze.

  • Rozumienie tego, co robimy prowadzić powinno do wyboru adekwatnego podejścia. Konsekwencje dobrania niewłaściwych sposobów dotarcia do klienta bywają bardzo bolesne pod względem finansowym. Performance marketing, content marketing, social media, influencer marketing. Gdzie jest mój klient? Jak do niego dotrzeć najskuteczniej? Jakiego rodzaju działania będą najbardziej skuteczne w mojej sytuacji?

  • Wybór podejścia implikuje kreację treści oraz technicznej struktury komunikacyjnej z klientem w przypadku e-sklepu. UX, ścieżka zakupowa, systemy płatności, elementy marketing automation.

  • Dopiero teraz pojawia się przestrzeń na działania operacyjne w obszarze dotarcia do klienta, który będzie gotowy wydać swoje pieniądze. Kluczowe na tym poziomie stają się zarówno kompetencje techniczne z obszaru analizy danych (data science), jak również programistyczne i strategiczno-marketingowe.

  • Optymalizacja działań na każdym z etapów jest kwestią budowania strategicznej przewagi naszej organizacji.Ten poziom wymaga rozumienia wszystkich pozostałych, jak również umiejętności wyciągania metodycznie właściwych wniosków i podejmowania decyzji, świadomie zarządzając ryzykiem biznesowym przedsięwzięcia.

 

"Świat e-commerce jest fascynujący ze względu na swoją złożoność i interdyscyplinarność. Budując strategiczne relacje handlowe wzmacniamy swoją organizację w tym współczesnym wyścigu zbrojeń, w którym stawką jest pozycja rynkowa oraz cash-flow".